kontakty ograniczenia widzenia z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem w czasie pandemii koronawirusa

W czasie, gdy ze względu na panującą na świecie pandemię wprowadzane są kolejne ograniczenia, a okresy tych zakazów wydłużają  się, pojawia się pytanie „jak zorganizować kontakty z dzieckiem?”.

Przede wszystkim w postanowieniu sądu, które dotyczy Twojej sprawy, najprawdopodobniej próżno szukać regulacji dotyczących okresu epidemii. Bezcelowe w tym zakresie jest również poszukiwanie tego typu zapisów w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Co więc zrobić, gdy w najbliższym czasie przypada nam kontakt z dzieckiem, orzeczony przez sąd? Odpowiedź nie jest jednoznaczna.

Gdy rodzice stosują się do zaleceń WHO, a dziecko nie ma szczególnych ograniczeń ze względu na stan zdrowia, to moim zdaniem nie ma powodów do rezygnowania z planowanego spotkania. Bezpodstawna odmowa realizowania kontaktów przez rodzica, który na co dzień opiekuje się dzieckiem może w przyszłości narazić go na kolejne postępowania sądowe. W przypadku, gdy jednak zalecenia te nie są respektowane lub praca rodzica uprawnionego do kontaktu wiąże się ze stycznością z osobami zarażonymi, warto zastanowić się, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby skorzystanie z narzędzi typu Skype, Messenger czy WhatsApp lub z telefonu. Telefon lub internet jest także jedynym wyjściem w przypadku, gdy rodzic lub dziecko przebywa na kwarantannie. 

W pewnych przypadkach spotkania te będą wymagały zmian. Jako przykład można podać sytuację, gdy w postanowieniu wskazano, że kontakty mają odbywać się w określonym miejscu publicznym np. plac zabaw. Najlepszym wyjściem jest porozumienie się między rodzicami i ustalenie innego miejsca spotkań, np. w spacer czy mieszkanie rodzica, który na co dzień sprawuje opiekę. Pamiętaj, że w tego typu sprawach najważniejsze jest dobro dziecka.

Brak porozumienia między rodzicami i przedłużający się okres pandemii mogą spowodować znaczny wzrost wniosków o zmianę postanowienia o kontaktach z dzieckiem wraz z wnioskiem o udzielenie stosownego zabezpieczenia. Mając jednak na względzie aktualne ograniczenia w funkcjonowaniu sądów oraz generalne przeciążenie większości sądów niestety na stosowne postanowienie prawdopodobnie będziemy musieli poczekać, a sam wniosek może się zdezaktualizować. Brak realizacji kontaktów najprawdopodobniej wpłynie również na zwiększenie ilości wniosków o egzekucję kontaktów.

Aktualna sytuacja jest dosyć dynamiczna i niezwykle interesująca również pod względem prawnym. Jestem bardzo ciekawa, czy panująca pandemia wpłynie na orzecznictwo sądów rodzinnych, a jeśli tak, to w jaki sposób.

AKTUALIZACJA

W dniu 3 kwietnia 2020 roku na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiły się nowe informacje na temat realizowania kontaktów w związku z koronawirusem. Choć opracowanie to, moim zdaniem nie odpowiada na wszystkie pytania i budzi pewne zastrzeżenia, to jednak jest to znak, że rządzący również dostrzegają ten problem. Ze stanowiskiem można się zapoznać tutaj.utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Gdy były partner utrudnia kontakty z dzieckiem

Czy wiesz, że 25 kwietnia obchodzimy dzień świadomości alienacji rodzicielskiej? Rodzic alienowany to osoba, która nie ma kontaktu ze swoim dzieckiem lub kontakt ten jest znacznie utrudniony. Dzień ten ma na celu przypomnienie dorosłym, że nie można izolować dziecka od jednego z rodziców, czy też wpływać na pogorszenie ich relacji.

Często w swojej praktyce spotykam się z sytuacją, gdy rodzic występując z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, skupia się jedynie na swoich pragnieniach. Nie zwraca przy tym uwagi na dobro dziecka, które potrzebuje zarówno mamy jak i taty. Zdarza się również, że rodzic nie chce, by dziecko spotykało się z mamą lub tatą. Wynika to z żalu związanego z rozstaniem. Rodzice traktują kontakty z dzieckiem jak kartę przetargową, zmuszają dzieci do opowiedzenia się za jednym z nich. Niejednokrotnie w takich sytuacjach dziecko jest uczone, że drugi opiekun jest gorszy, kontakty z nim są stratą czasu, powodują przykrość u rodzica, który sprawuje bieżącą opiekę.

Jakie kroki podejmować, gdy jesteś rodzicem alienowanym?

  1. Uregulowanie kontaktów – po pierwsze zakres kontaktów musi być ustalony odpowiednim orzeczeniem sądu (wyrok rozwodowy lub postanowienie ustalające kontakty z dzieckiem) lub ugodą między rodzicami dziecka.
  2. Egzekucja kontaktów – w sytuacji, gdy rodzic, który zajmuje się na co dzień dzieckiem nie dopuszcza do kontaktów, zachodzi konieczność egzekucji kontaktów.  Jest to procedura dwuetapowa – po pierwsze należy wystąpić do sądu o zagrożenie rodzicowi, który utrudnia kontakty karą finansową za każdy przypadek niedochowania przez niego kontaktów w sposób ustalony przez sąd. W drugim etapie dochodzi już do wymierzenia kary. W przypadku braku zapłaty zasądzonej kwoty sprawę należy skierować do komornika sądowego.
  3. Ograniczenie władzy rodzicielskiej – jeżeli opisane wyżej metody zawodzą, pomocny może okazać się wniosek o ograniczenie rodzicowi władzy rodzicielskiej. Uporczywe utrudnianie kontaktów między rodzicem a dzieckiem lub buntuje go przeciwko drugiemu rodzicowi jest traktowane jako nadużywanie władzy rodzicielskiej i może stanowić podstawę do jej ograniczenia.
  4. Sprawa karna – w skrajnych przypadkach należałoby się zastanowić, czy działania jednego z rodziców nie powinny być uznane za znęcanie się nad osobą najbliższą. Niestety osobiście nie spotkałam dotychczas się z wyrokami skazującymi w tego typu sprawach.
  5. Naruszenie dóbr osobistych – prawo do relacji rodzinnych jest dobrem osobistym i podlega ochronie. Na tej podstawie można dochodzić na przykład zobowiązania do zaniechania naruszeń, nakazania złożenia stosownego oświadczenia czy zadośćuczynienia.

W kolejnych wpisach szerzej omówię kwestie uregulowania kontaktów i ich egzekucji.